fbpx

Karel Sudek

Ing. arch. Karel Sudek

koordinátor klientských změn

Absolvent stavební fakulty ČVUT, spolupracuje s ateliérem „inu architekti“ na přípravě a realizaci staveb i stavebních úprav. V projektu Rezidence Kotel zodpovídá za koordinaci a projekční přípravu klientských změn.